กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านโคกแปะ    สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


banner

 

More...
banner
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   AMSS+ Eservice: O17
   ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC: O17
   แผนพัฒนาโรงเรียนบ้านโคกแปะ: O4
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ: O15
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ : O16
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี: O18
   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ: O19
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี: O20
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดหาพัสดุ: O21
   ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ: O22
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง: O23
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี: O24
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล: O25
   การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล: O26
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล: O27
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี: O28
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี: O31
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม: O33
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร: O35
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี: O36
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร: O38
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี: O41
   รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน: O11
   โครงสร้างองค์กร :O01
   ข้อมูลผู้บริหาร :O02
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน :O42
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน :O43
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมายการศึกษา: O6
    แผนดำเนินงานประจำปี :O10
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี: SAR : O12
    คู่มือโรงเรียนบ้านโคกแปะ: O13
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ: O14
    แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ: O29
    การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต: O37
    แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี: O39
    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน: O40
    หลักสูตรสถานศึกษา
    แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนบ้านโคกแปะ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

 
Social Network

 

Website OBEC Channel สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV)

ติดตามสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      17 คน

สถิติเดือนนี้:   915 คน

สถิติปีนี้:        2950 คน

สถิติทั้งหมด: 18567 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกแปะ


...
เมื่อ 07 ธันวาคม 2565 เวลา14:37:22
โดย:ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมทีวีเรียนสนุก ALTV


...
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา01:14:11
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog)

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

โดย:bemler

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการ...
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา16:48:57

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
...
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:นายรุ่งวิทย์ อนันเต่า โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายรุ่งวิทย์ อนันเต่า

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

Email: nongmek_123@hotmail.com


เมื่อ 10 กันยายน 2565 เวลา22:45:45
ขอแนะนำ:นางสาวศิริพร สิงห์คำป้อง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวศิริพร สิงห์คำป้อง

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

Email: toey23.37@gmail.com


เมื่อ 10 กันยายน 2565 เวลา22:46:52
ขอแนะนำ:นางสาวพัชราภรณ์ โคตรศรีวงศ์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวพัชราภรณ์ โคตรศรีวงศ์

ครูผู้ช่วย

ระดับ ปฐมวัย

Email: jumjaja40@gmail.com


เมื่อ 10 กันยายน 2565 เวลา22:49:23
ขอแนะนำ:นางวนิภา กันจินะ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางวนิภา กันจินะ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ติดต่อ Email: suphattra.ju@obec.moe.go.th 


เมื่อ 11 กันยายน 2565 เวลา08:23:52
ขอแนะนำ:นายอัมพร ภูพานเพชร โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายอัมพร ภูพานเพชร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ

083-4146563

amporn.poop@obec.moe.go.th


เมื่อ 03 ตุลาคม 2564 เวลา18:07:44
ขอแนะนำ:นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

email: monnipa.ke@obec.moe.go.th


เมื่อ 03 ตุลาคม 2564 เวลา17:44:37
ขอแนะนำ:นางศุภัทรา จันทร โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางศุภัทรา จันทร

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ติดต่อ Email: suphattra.ju@obec.moe.go.th 

 


เมื่อ 03 ตุลาคม 2564 เวลา18:07:54
ขอแนะนำ:นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Email:  thikampond.ph@obec.moe.go.th


เมื่อ 03 ตุลาคม 2564 เวลา18:08:11
ขอแนะนำ:นายวรวิทย์ วังโสม โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายวรวิทย์ วังโสม

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

Email: worawith.wa@obec.moe.go.th


เมื่อ 03 ตุลาคม 2564 เวลา18:08:20
ขอแนะนำ:นายอดิศร ศรีอรัญ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายอดิศร ศรีอรัญ

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Email: adisorn.sria@obec.moe.go.th


เมื่อ 11 กันยายน 2565 เวลา08:21:10
ขอแนะนำ:นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Email: nut.bua@@obec.moe.go.th


เมื่อ 03 ตุลาคม 2564 เวลา18:08:33
ขอแนะนำ:นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Email:  bunyaphong.du@obec.moe.go.th


เมื่อ 03 ตุลาคม 2564 เวลา18:08:40
ขอแนะนำ:นางภาสินี ชินคำ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางภาสินี ชินคำ

ครู

ครูปฐมวัย

Email: pasinee.chin@obec.moe.go.th


เมื่อ 03 ตุลาคม 2564 เวลา18:08:56
ขอแนะนำ:นางสาวกมลชนก ยลถวิล โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวกมลชนก ยลถวิล

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Email: kamonchanok.yon@obec.moe.go.th


เมื่อ 03 ตุลาคม 2564 เวลา18:09:29
ขอแนะนำ:นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Email: sopida.chai@obec.moe.go.th


เมื่อ 10 กันยายน 2565 เวลา22:47:27
ขอแนะนำ:นายเอกภาพ สินธุกูฏ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายเอกภาพ สินธุกูฎ

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Email: ekkapap.sin@obec.moe.go.th


เมื่อ 10 กันยายน 2565 เวลา22:47:18
ขอแนะนำ:นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Email: supunsa.kot@obec.moe.go.th


เมื่อ 03 ตุลาคม 2564 เวลา18:10:01

อ่านข่าวทั้งหมด...